(PL)- Ngày 16-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết TP sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2015.

Theo đó, TP sẽ đào tạo 100 thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài về làm việc trong các khu vực công để nâng tỉ lệ cán bộ hành chính có trình độ sau ĐH lên trên 16% và tỉ lệ viên chức sự nghiệp có trình độ sau ĐH trên 7%.

Đề án đặt chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, thu hút ít nhất năm chuyên gia đầu ngành có trình độ cao trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Các lĩnh vực y tế và công nghệ cũng được chọn nằm trong nhóm ngành trọng điểm với chỉ tiêu đào tạo và thu hút 70 cán bộ quản lý y tế, quản lý bệnh viện, thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa cấp I; 30-35 vị trí quản lý chuyên ngành liên quan cho các đơn vị thuộc khu công nghệ cao.

Nhằm phát triển nguồn nhân lực bền vững, đề án sẽ xây dựng ở mỗi quận, huyện một trường tiểu học chất lượng cao.

LÊ PHI