ĐÀ NẴNG: NGƯ DÂN PHẤN KHỞI RA KHƠI DỊP ĐẦU NĂM

Gốc
# Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân Đà Nẵng đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi đầu năm. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân vô cùng phấn khởi và mang theo nhiều hy vọng cá nặng đầy khoang trong suốt cả năm.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/2/da-nangngu-dan-phan-khoi-ra-khoi-dip-dau-nam/551478