Đà Nẵng, Quảng Nam bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc Hội

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, hồ sơ ứng cử gồm: đơn ứng cử (theo mẫu); sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức; tiểu sử tóm tắt (theo mẫu); bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử... Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn, mẫu văn bản tải từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Đà Nẵng địa chỉ https://noivu.danang.gov.vn. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử từ 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3-2021, tại Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP tầng 10, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Tại Quảng Nam: Người ứng cử có thể liên hệ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam (cơ quan thường trực: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ) để nhận hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://www.noivuqnam.gov.vn. Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14-3-2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13-3 và Chủ nhật, ngày 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

HẢI QUỲNH-QN

Nguồn CAĐN http://cadn.com.vn/news/75_238918_da-nang-quang-nam-bat-dau-nhan-ho-so-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi.aspx