(VTC News) - UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương giành diện tích 700m2 để xây dựng Nhà Trưng bày UBND huyện Hoàng Sa trên đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo đó, Nhà trưng bày UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) sẽ được xây dựng tại khu vực đường Hoàng Sa - Lê Văn Thứ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhằm trưng bày các tài liệu quý về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đà Nẵng sẽ có nhà trưng bày kỷ vật, tài liệu về Hoàng Sa

Đồng thời là địa điểm để người dân, du khách và những người quan tâm có thể tiếp cận, nghiên cứu các tư liệu một cách dễ dàng hơn, hỗ trợ tích cực cho việc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo.

Bửu Lân