ĐÀ NẴNG SẼ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VÌ MÔI TRƯỜNG

Gốc
Đà Nẵng sẽ đầu tư 15.000 tỷ đồng để thực hiện đề án xây dựng thành phố sinh thái với quan điểm bảo vệ môi trường làm nền tảng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2030 và Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/4/da-nang-se-xay-dung-thanh-pho-vi-moi-truong/552700