Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đà Nẵng: Thêm 3 khu công nghiệp được hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021

Đà Nẵng giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: Hòa Cầm, Đà Nẵng, Liên Chiểu với số tiền hơn 244 triệu đồng.

Ngày 3/1, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp trong 3 khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghiệp Đà Nẵng (thường gọi là khu công nghiệp An Đồn), khu công nghiệp Liên Chiểu.

Thêm các doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghiệp Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm được giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021

Thêm các doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghiệp Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm được giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021

Cụ thể, tổng số tiền mà các doanh nghiệp ở 3 khu công nghiệp được giảm là 244 triệu đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng với số tiền 192 triệu đồng để chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác khu công nghiệp. Đồng thời yêu cầu Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (chủ đầu tư Khu Công nghiệp Liên Chiểu) hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với doanh nghiệp tại khu công nghiệp Liên Chiểu với số tiền 51 triệu đồng từ nguồn vốn của đơn vị.

UBND thành phố giao các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các Khu công nghiệp căn cứ quy định có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp đúng quy định.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng căn cứ dự toán kinh phí bổ sung, có trách nhiệm chi trả cho các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp; thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền cho các doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp trên do các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp quản lý.

Việc hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng được doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đánh giá cao cả về ý nghĩa vật chất và tinh thần

Việc hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng được doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đánh giá cao cả về ý nghĩa vật chất và tinh thần

Trước đó, hồi tháng 6/2022, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt quyết định hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Khu Công nghiệp Hòa Cầm với tổng số tiền được giảm hơn 6,1 tỷ đồng.

Là một trong những đơn vị tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã được giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đợt hồi giữa năm 2022, ông Huỳnh Trinh – Giám đốc Công ty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng cho biết đơn vị đã được giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021, dù số tiền không nhiều nhưng đối với các doanh nghiệp thì rất ý nghĩa. “Sau dịch bệnh, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, sự hỗ trợ của thành phố không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn động viên doanh nghiệp rất lớn để chúng tôi nỗ lực phục hồi sản xuất”, ông Trinh chia sẻ.

Vũ Lê