Đà Nẵng: Thí điểm khu công nghiệp thải cacbon thấp

Gốc
Sáng 4.3, tại TP.Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp phối hợp Sở TNMT Đà Nẵng và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) tổ chức hội thảo Xây dựng khung kế hoạch hành động khu công nghiệp phát thải cacbon thấp thí điểm tại Đà Nẵng.

Đây là dự án do Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ, với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, triển khai trong giai đoạn 2013-2014. Phần tiếp theo của dự án này, thực hiện trong năm 2014 – 2015.

Dự án nhằm xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Khu công nghiệp Liên Chiểu phát triển theo định hướng giảm phát thải cacbon.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp trong việc quản lý phát thải khí nhà kính, nhằm đảm bảo các mục tiêu môi trường, kinh tế và xã hội.

Kim Oanh

Tin nóng

Tin mới