Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đà Nẵng thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khi phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra.

Quang cảnh tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng.

Quang cảnh tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP đã truy thu nghĩa vụ tài chính theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra với số tiền nộp vào ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, TP Đà Nẵng đang triển khai thực hiện 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ. Để thực hiện từng kết luận, UBND TP đã ban hành kế hoạch và nghiêm túc chỉ đạo các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kết luận đã tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về UBND TP. UBND TP cũng đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các thông tin công khai liên quan đến đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. TP còn xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch TP trên hệ thống GIS thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh, vận hành hệ thống dữ liệu đất đai của TP; chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên về tiến độ sử dụng đất và xử lý nghiêm đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, bản án liên quan đến đất đai tại Đà Nẵng, có nhiều nội dung chưa hoàn thành do vấn đề phát sinh từ thực tiễn, vướng các quy định pháp lý, một số nội dung đã xảy ra rất lâu nên rất khó khăn trong việc xác định lại giá trị hoặc dự án; thửa đất, dự án đã chuyển nhượng qua nhiều nhà đầu tư...

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã lập các đoàn công tác để kiểm tra, làm việc với các tỉnh, thành phố, trong đó có Đà Nẵng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra. Theo đó, UBND TP đã phối hợp Thanh tra Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành vận dụng các văn bản hiện hành và thực tiễn để tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền tạo điều kiện khắc phục các vi phạm đã chỉ ra tại các kết luận thanh tra; chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, từ đó khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của thành phố nói riêng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Đ.N