Đà Nẵng: Thượng tọa Thích Hạnh Thông, trụ trì chùa Sơn Quang viên tịch

Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Hạnh Thông (Nguyên Minh), trụ trì chùa Sơn Quang viên tịch.

Thượng tọa Thích Hạnh Thông, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trụ trì chùa Sơn Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 50 phút, ngày 11-9-2022 (16-8-Nhâm Dần) tại chùa Sơn Quang, khối Quang cư, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; Trụ Thế: 51 năm, 22 Hạ lạp.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 17giờ, ngày 12-9-2022(17-8-Nhâm Dần). Kim quan Thượng tọa được an trí tại chùa Sơn Quang.

Lễ viếng bắt đầu lúc 20 giờ, ngày 12-9-2022 (17-8-Nhâm Dần).

Lễ phát hành được cử hành vào lúc 7 giờ 30, ngày 16-9-2022 (21-8-Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan trà-tỳ tại Đài hỏa táng An Phước Viên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Ph.V/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/da-nang-thuong-toa-thich-hanh-thong-tru-tri-chua-son-quang-vien-tich-post63859.html