ĐÀ NẴNG: TIÊM VACXIN CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN TUYẾN ĐẦU

Gốc
Đà Nẵng, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tiếp tục triển khai tiêm phòng vacxin cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác tiêm phòng đang được tăng cường, đẩy nhanh tiến độ

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/5/da-nangtiem-vacxin-cho-luc-luong-cong-an-tuyen-dau/553090