Các tác phẩm đã phản ánh một cách đa dạng, sinh động và trung thực hiện trạng môi trường và cảnh quan thiên nhiên, con người trên đất nước ta. Nhiều bức ảnh lên án mạnh mẽ các hành vi, việc làm gây suy thoái, ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan thiên nhiên đất nước...