Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đà Nẵng: Tuyên dương 81 tập thể và cá nhân điển hình trong 3 cuộc vận động

Gốc

VH- Tại Lễ tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước và tổng kết hoạt động Quỹ Vì người nghèo TP Đà Nẵng năm 2011 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức, 81 tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong 3 cuộc vận động:

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận các cấp hướng đến “15 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương” đã được biểu dương, khen thưởng.

Trong năm 2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo cuộc vận động Ngày vì người nghèo Đà Nẵng đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của hàng trăm cá nhân và tập thể vào quỹ với tổng số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

TRUNG SÁNG

Nguồn Văn Hóa: http://www.baovanhoa.vn/doisong/40876.vho