GD&TĐ - Sở GD&ĐT thông báo thi tuyển giáo viên tiểu học, trung học cơ sử, trung học phổ thông các đơn vị, trường học công lập trực thuộc Sở đợt 2 năm học 2016-2017.

Da Nang tuyen giao vien nam hoc 2016 – 2017 dot 2 - Anh 1

Số lượng tuyển dụng là 139 giáo viên, gồm các bộ môn ở các cấp học như sau:

TT

Cấp

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Tiểu học

Âm nhac

2

2

GV Tiểu học

9

3

Thể duc

2

4

Trung học cơ sở

Mỹ thuật

1

5

Tiếng Anh

1

6

Tin hoc

1

7

Toán

2

8

Trung học phổ thông

Địa lý

4

9

Giáo dục công dân

3

10

Giáo dục quốc phòng

1

11

Hóa hoc

25

12

Lich sử

3

13

Ngữ văn

10

14

Sinh hoc

6

15

Thể dục

9

16

Tiếng Anh

15

17

Tiếng Nhật

2

18

Tin học

5

19

Toán

23

20

Vật lý

15

Tổng cộng

139

Đối tượng tham gia thi tuyển là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đang là lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các trường học, trung tâm GDTX thành phố, trung tâm GDTX, KTTH- HN&DN quận, huyện trực thuộc Sở và phải đảm bảo các yêu cầu:

Thời gian bắt đầu hợp đồng lao động với chức danh hợp đồng là giáo viên từ tháng 7 năm 2016 trở về trước (phải có ký kết hợp đồng lao động với chức danh hợp đồng là giáo viên từ tháng 7 năm 2016 trở về trước và có đóng bảo hiểm xã hội với chức danh giáo viên từ tháng 8 năm 2016 trở về trước);

Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với chức danh họp đồng lao động.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 24/1/2017.