Đà Nẵng: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% vào năm 2020

Gốc
Đà Nẵng đang là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bảo hiểm y tế và đặt mục tiêu phủ sóng bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% sau 4 năm nữa (năm 2020).

Đà Nẵng: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% vào năm 2020 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Với mức phủ sóng bảo hiểm y tế (BHYT) trên 94% vào cuối năm ngoái, Đà Nẵng được xem là địa phương đi đầu trên lĩnh vực nay. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng quy định thông tuyến BHYT và đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế, góp phần làm tăng niềm tin của người dân vào việc tham gia BHYT.

Để tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, Sở Y tế Đà Nẵng chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan. Đẩy mạnh việc phổ biến những lợi ích từ việc tham gia BHYT đến người dân, nhất là với những lao động tự do; đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này trong việc tham gia BHYT.

Tin nóng

Tin mới