Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐÀ NẴNG: VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN ĐI BẦU CỬ ĐÚNG NGÀY 23/5

Tại Đà Nẵng, công tác chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban bầu cử các cấp triển khai khẩn trương, tập trung vào việc vận động, tuyên truyền cho nhân dân. Đặc biệt đối với ngư dân, những người thường xuyên hoạt động trên biển, nhiệm vụ này càng được thực hiện sát sao. Ghi nhận tại Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/da-nangvan-dong-ngu-dan-di-bau-cu-dung-ngay-23-5/552760