Đà Nẵng xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch

Gốc

Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong trường hợp cần thiết sẽ chuyển điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/da-nang-xu-ly-nghiem-vi-pham-phong-chong-dich-204488.htm