Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030

16/3/2021

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng: Xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh

16/3/2021

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng

16/3/2021

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045

16/3/2021

Điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 chính thức được phê duyệt

16/3/2021

Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030

15/3/2021

Những yếu tố nổi bật trong quy hoạch TP Đà Nẵng

10/3/2021

Thủ tướng Chính phủ: Đà Nẵng phải tiết kiệm đất đai

09/3/2021

Thủ tướng: Đà Nẵng cần phát triển công nghệ cao, công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường

09/3/2021

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung tiết kiệm đất đai

09/3/2021

Thủ tướng: Quy hoạch chung Đà Nẵng phải đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

09/3/2021

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

09/3/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các tài nguyên như đất đai, nước ngầm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các tài nguyên như đất đai, nước ngầm

09/3/2021