Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đa số dân Vênêxuêla ủng hộ xây dựng CNXH

Theo kết quả thăm dò dư luận của công ty độc lập "Seijas y Asociados", gần 65% người dân Vênêxuêla đồng ý với lựa chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217021/Default.aspx