[Kênh14] - Ai là người đã cứu rỗi "East of Eden" vậy ta?