Đắc Lắc cần đẩy mạnh công nghiệp chế biến và cơ khí phục vụ nông nghiệp

Gốc
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 1-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc tại tỉnh Đắc Lắc. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Đắc Lắc về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành chức năng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc trong những năm qua, đặc biệt là năm 2009, tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Đắc Lắc đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP khá cao so với cả nước (11,4%), huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (bằng 32,9% GDP), thu nhập bình quân đầu người đạt 13,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 12,4%, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, thực hiện các chính sách về tôn giáo và dân tộc ngày càng tốt hơn… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đời sống của một bộ phận nhân dân tỉnh Đắk Lắk còn khó khăn, công tác qui hoạch và sử dụng đất chưa hiệu quả… Trên tinh thần này, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắc Lắc tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đưa tỉnh nhà phát triển bền vững. Không cách nào khác, Đắc Lắc cần tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo để cùng cả nước hoàn thành kế hoạch Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành kế hoạch năm 2010, trong đó chú trọng công tác tổ chức thực hiện phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 12%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%..., đồng thời chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch 5 năm tới, trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết nhanh tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng gợi ý, Đắc Lắc cần phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, từ đó rà soát lại qui hoạch, phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai để tiếp tục phát triển cây công nghiệp có giá trị cao, đặc biệt là 20 nghìn ha cao su, 200 nghìn ha cà phê và rà soát 108 hồ thủy điện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, môi trường và an toàn dân cư… Trên cơ sở qui hoạch, tỉnh huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. Thủ tướng chỉ đạo Đắc Lắc cần phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tính toán lại việc tổ chức từ sản xuất đến thu mua cà phê, trong đó đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất (giống đạt năng suất cao, tiết kiệm nước tưới) gắn với đẩy mạnh công nghiệp chế biến và cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Đối với việc đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng yêu cầu tỉnh bám sát Kết luận của Bộ Chính trị để rà soát lại qui hoạch trên tinh thần thành phố trở thành thành phố trung tâm của vùng, có vai trò lan tỏa, tạo sức hút động lực phát triển cho cả vùng. Thủ tướng lưu ý tỉnh Đắc Lắc rà soát đánh giá lại các chính sách, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số (nhà ở, nước sạch, đất sản xuất, dạy nghề…), chất lượng giáo dục, quan tâm thường xuyên công tác an ninh trật tự, kiểm soát tình trạng phá rừng, di dân ngoài kế hoạch… phát triển đồng bộ kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh tại địa bàn chiến lược của cả nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Đắc Lắc liên quan tới cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp chế biến, thu mua cà phê, chuyển đổi lâm trường… và một số dự án đầu tư hạ tầng của tỉnh. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Ban trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban tiếp tục tham mưu, đôn đốc, kiểm tra nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Theo TTXVN

Tin nóng

Tin mới