Đắc Lắc: Đời sống đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện

Gốc
Từ năm 1999 đến nay, Chương trình 134 đã đầu tư gần 190 tỷ đồng để giải quyết đất ở và đất sản xuất cho trên 10.000 hộ, giải quyết nước sinh hoạt cho trên 16.000 hộ dân…

Tin nóng

Tin mới