Đác Lắc thu hoạch hơn 6.000 tấn tiêu hạt, đạt chất lượng xuất khẩu

Gốc
ND - Tỉnh Đác Lắc đã thu hoạch xong vụ tiêu năm 2009 với sản lượng đạt 6.462 tấn. Hiện nay giá tiêu hạt là 27.500 đồng/kg. Đác Lắc có 4.500 ha tiêu, chủ yếu tập trung ở các huyện Ea H'Leo, Cư M'ga, Krông Búc... Những vùng trồng tiêu tập trung, nông dân đã áp dụng biện pháp thâm canh nên năng suất đạt từ 22 đến 25 tạ tiêu hạt/ha.

Tin nóng

Tin mới