NDĐT- Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Lê Diễn vừa ký Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2011 cho các huyện, thị xã hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch bệnh tai xanh tiêu hủy và công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi là 3 tỷ 737 triệu đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi là 2 tỷ 209 triệu đồng và công tác phòng, chống dịch là 1 tỷ 529 triệu đồng Trong các tháng 8, 9 và 10-2010, dịch bệnh tai xanh ở lợn đã bùng phát mạnh trên địa bàn các huyện Cư Giút, Đác Mil, Đác R’lấp, Đác Song làm cho 4.132 con lợn bị bệnh, trong đó có 1.570 con bị chết và số lợn phải tiêu hủy là 1.809 con, với tổng trọng lượng là 88.663 kg lợn hơi. Trong đó, địa phương có số lợn mắc bệnh nhiều nhất là huyện Cư Giút với 2.411 con, 50.099 kg lợn hơi; huyện Đác R’lấp 1.104 con, 22.486 kg lợn hơi; huyện Đác Song với 417 con, 6.149 kg lợn hơi… Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Đác Nông quyết định hỗ trợ với mức 25.000 đồng/1 kg lợn hơi, giúp người chăn nuôi khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương chi trả tiền cho nông dân để phục hồi chăn nuôi. Tuy nhiên, nhiều người chăn nuôi không khỏi thắc mắc là vì sao dịch bệnh tai xanh ở lợn xảy ra đã 6-7 tháng mà đến bây giờ người nông dân mới nhận được tiền hỗ trợ của tỉnh. So với thời điểm xảy ra dịch bệnh và áp giá hỗ trợ cho nông dân thì hiện nay giá lợn hơi, thức ăn chăn nuôi, giá lợn giống… trên thị trường đều tăng gấp đôi. Chính sự chậm trễ trong việc chi trả hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị dịch bệnh tai xanh phải tiêu hủy này khiến người nông dân vốn bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh gây ra, nay lại tiếp tục gặp khó khăn khi tái đầu tư chăn nuôi vì giá cả tăng mạnh.