Đắc Nông: Hội nghị sơ kết dự án "Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng"

Gốc
Vừa qua, Sở Văn hóa,Thể thao & Du lịch tỉnh Đắc Nông đã phối hợp với văn phòng Unesco tại Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án "Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng năm 2007 - 2008 và kết hoạch năm 2009". Chi tiết

Tin nóng

Tin mới