(CAO) Ngày 25 -3, ông Nguyễn Ngọc Tài - Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Đác Nông cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát trong ba tháng đầu năm 2010, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đác Nông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 368 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 189 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng tự nhiên bị “xóa sổ” lên đến 132,6 ha.

Địa phương để mất rừng nhiều nhất là huyện Tuy Đức với diện tích bị thiệt hại lên đến 79,5 ha; kế đến là huyện Đác Glong với diện tích 16,07 ha, huyện Đác Song 11,68 ha và huyện Krông Nô là 12,33 ha… Nhiều diện tích rừng đang bị lâm tặc tàn phá Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn phát hiện và xử lý 24 vụ khai thác rừng trái phép và 96 vụ vi phạm quy định về chế biến lâm sản; số lâm sản tịch thu lên đến 351,986 m3 gỗ các loại và 56 máy móc, xe cộ, công cụ làm phương tiện phá rừng các loại. Hiện nay, đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô ở Tây Nguyên nên tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất và khai thác lâm sản trái phép ở Đác Nông diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng gia tăng. Nếu các cấp, các ngành trong tỉnh không triển khai các biện pháp “mạnh” và xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm lâm luật thì nhiều diện tích rừng tự nhiên quý hiếm còn tiếp tục bị “xóa sổ”.