Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đác Nông phát triển hệ thống giao thông đường bộ

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Nằm ở vị trí chiến lược phát triển kinh tế cũng như quốc phòng-an ninh của khu vực Tây Nguyên, hệ thống giao thông đường bộ ở Đắc Nông từng bước được đầu tư cải thiện nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136738&sub=52&top=37