Đác Nông thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ

Gốc
Tập trung tháo gỡ những khó khăn về kinh tế, Tỉnh ủy Đác Nông đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo các ngành, các cấp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đóng gói sản phẩm ván gỗ MDF xuất khẩu.

Cụ thể là tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Các địa phương thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác hiệu quả hơn. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tỉnh tăng cường phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các quốc lộ 14, 14C, 28 đi qua địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh như cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, dự án thủy lợi Đác Rồ, huyện Krông Nô...; xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Đác Nia, thị xã Gia Nghĩa; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai và hoàn thành các công trình nước sạch, trường học, trạm y tế phục vụ đời sống bà con dân tộc thiểu số...

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, Đác Nông cơ bản đạt 11 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu dự báo khó đạt như: tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới năm tuổi... Cụ thể như chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế cả giai đoạn 2011-2015 là 15%, nhưng dự kiến chỉ đạt 13,31%...

* Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 74 trang trại đạt tiêu chí mới, gần 2.700 trang trại theo tiêu chí cũ; 133 làng nghề, trong đó 102 làng nghề mới, thu hút 23% số hộ nông thôn tham gia. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 760 hợp tác xã, trong đó 574 hợp tác xã nông thôn; các tiến bộ khoa học được đưa nhanh vào sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 7,2% năm 2008 xuống còn 4,27% năm 2012. Hạ tầng nông thôn, tuyến đường thôn và tuyến đường đến UBND xã đạt cứng hóa bằng nhựa hoặc bê-tông, có 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn I. Từ năm 2009 đến 2013, ngân sách tỉnh đã đầu tư hơn 1.635 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.

Tuy nhiên, trước thực tế việc liên kết sản xuất, kinh doanh khu vực nông thôn chưa hiệu quả; vấn đề môi trường còn phức tạp; mô hình kinh tế tập thể chưa được phát huy... Hiện nay, Bắc Ninh tiếp tục huy động mọi nguồn lực và các giải pháp đầu tư cho "tam nông", trước hết coi trọng quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; tỉnh coi trọng đào tạo nghề bền vững cho nông dân thông qua việc gắn kết với các doanh nghiệp; tập trung nguồn lực và các giải pháp qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tin nóng

Tin mới