Đác Nông tuyên dương các sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi

ND - Nhân dịp đón Xuân Kỷ Sửu 2009, sáng 21-1, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Đác Nông đã tổ chức gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số lần thứ VI và tuyên dương gương sinh viên vượt khó, học giỏi năm 2009.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139750&sub=74&top=41