TT - Trong chuyến về thăm TP.HCM vừa qua, một anh bạn thân mời mọc tôi rằng muốn ăn gì, thèm gì anh sẽ khao. Tôi buột miệng nói chơi là thèm đặc sản “miệt dưới” (down under - “nickname” của nước Úc) như đà điểu, thịt cá sấu... Không ngờ anh bạn cho biết những món này ở Việt Nam giờ nhiều lắm.