'Đặc sản' sơn trộn mắm tôm của thanh niên cho vay tiền góp ở Vĩnh Long

Gốc
Thùng sơn, chai mắm tôm và các bịch sơn trộn mắm được tìm thấy tại nơi ở của Hà Quang Huy (21 tuổi, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Huy là một thanh niên chuyên đi cho vay tiền góp.

Đông Tùng