DAD: AFC Vietnam Fund đã trở thành cổ đông lớn

Gốc
AFC Vietnam Fund đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) sau khi đã mua thành công 25,500 cp của công ty này, nâng số lượng cp nắm giữ lên 233,100 cp (tỷ lệ 5%).

Tài liệu đính kèm:
DAD_2015.11.26_06e0815_2015.11.23_-_Report_ownership-DAD-signed.pdf

Tin nóng

Tin mới