Đại án Việt Á: Nghiêm trị và khoan hồng

Liên quan đến Đại án Việt Á, tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 25 vụ án tại 25 địa phương, có gần 100 bị can liên quan đã bị khởi tố trong vụ án này và con số chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Với quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có những chỉ đạo cần thiết liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm trong vụ án quy mô lớn này này theo hướng phân hóa thành 4 cấp độ phụ thuộc vào mức độ vi phạm.Quan điểm xuyên suốt là; điều tra, xử lý nghiêm khắc, nhưng cũng đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo, tuân thủ chính sách pháp luật. Chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của dư luận và người dân, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; đảm bảo để răn đe, phòng ngừa chung đồng thời khẳng định tính nhân văn trong chính sách pháp luật về hình sự của Đảng và Nhà nước ta.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhan-dien-dai-an-viet-a-nghiem-tri-va-khoan-hong-50870.htm