Đại bàng bắt cóc báo đốm con tha lên cây

Gốc
Con đại bàng đói mồi đã bắt được chú báo đốm con liền tha lên cây để ăn thịt.

Nguồn: Động vật quanh ta

* Clip Dân Việt biên tâp.

Tin nóng

Tin mới