Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã bị một “dân phòng” quát: “Đại biểu cũng chả là cái gì. Ông ra chỗ khác cho tôi làm việc!”.