Đại biểu Quốc hội sẽ được trang bị máy tính xách tay

Gốc
Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức đấu thầu 458 máy tính xách tay để trang bị cho các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12.

Hiện số máy tính trên đang được tổ chức kiểm tra an ninh, dán nhãn Quốc huy, cài đặt các phần mềm thông dụng và dự kiến ngày 23/10/2009 sẽ cài đặt xong. Dự kiến 458 máy tính sẽ được bàn giao và hướng dẫn sử dụng làm 4 đợt (vào ngoài giờ họp Quốc hội trong tuần đầu kỳ họp) cho các đại biểu, mỗi đợt cho khoảng trên dưới 100 đại biểu. Ngoài ra, Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tổ chức hướng dẫn các đại biểu Quốc hội sử dụng mạng không dây, thư điện tử và phần mềm E-Office để gửi, nhận tài liệu để khai thác cơ sở dữ liệu về hồ sơ đại biểu Quốc hội khóa 12. Được biết, riêng đối với các máy tính xách tay đã được trang bị năm 2007, trong đó máy tính của các đại biểu Quốc hội chuyên trách trung ương sẽ được bàn giao lại cho Văn phòng Quốc hội để giao cho các đơn vị của Văn phòng sử dụng; các đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương sẽ bàn giao lại cho các văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân để bố trí cho các đơn vị trong văn phòng đoàn sử dụng.

Tin nóng

Tin mới