Đà Nẵng, Quảng Nam bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc Hội

64 liên quan

Trung ương sẽ giới thiệu 15 người bầu đại biểu QH tại TP.HCM

Trung ương sẽ giới thiệu 15 người bầu đại biểu QH tại TP.HCM

Trung ương sẽ giới thiệu 15 người, cùng với 45 người được TP.HCM giới thiệu để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội...

64 liên quan

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 23-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát...

64 liên quan

Hơn 1.000 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hơn 1.000 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 1.045 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gấp...

64 liên quan

Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 23.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được...

64 liên quan

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Ngày 23/2, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra,...

64 liên quan

Năm tỉnh dự kiến có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Năm tỉnh dự kiến có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp có 5 địa phương...

64 liên quan

Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Châu Đốc

Phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Châu Đốc

Ngày 23-2, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức hội nghị phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người...

64 liên quan

9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng nay (23/2), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công...

64 liên quan

Các địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Các địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (kết thúc vào ngày 17/2), từ ngày 22/2, nhiều địa phương bắt đầu tiếp...

64 liên quan

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỷ lệ bình quân là...

64 liên quan

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Ngày 23-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực...

64 liên quan

Nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Nhiều địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ mới

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (kết thúc vào ngày 17/2), từ ngày 22/2, nhiều địa phương bắt đầu tiếp...

64 liên quan

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH 1.076 người

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH 1.076 người

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân...

64 liên quan

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

TP. Bà Rịa tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử

64 liên quan

Đà Nẵng: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Đà Nẵng: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết...

64 liên quan

Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Điều quan trọng nhất là các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương giới thiệu người ra ứng cử phải lựa...

64 liên quan

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

64 liên quan

Huyện Mê Linh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 22/2

Huyện Mê Linh tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 22/2

Vừa qua, Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh có thông báo số 13/TB-UBBC về mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận...

64 liên quan

Từ hôm nay, TPHCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Từ hôm nay, TPHCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ hôm nay (22/2) đến 17h ngày...

64 liên quan

Từ hôm nay, TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND

Từ hôm nay, TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND

Từ hôm nay (22-2), Ủy ban bầu cử TP.HCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND...

64 liên quan

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18-2-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 18/TB- UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ...

64 liên quan

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ...

64 liên quan

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19-02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu...

64 liên quan

Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19-02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Hướng dẫn số 09/HD-UBBC về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV...

64 liên quan