Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ KIM THÚY - ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG: PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN PHẢI LUÔN PHẢI ĐI VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỂ THỰC HIỆN

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ KIM THÚY - ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG: PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN PHẢI LUÔN PHẢI ĐI VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỂ THỰC HIỆN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
11/11/2022
ĐẠI BIỂU ĐỖ NGỌC THỊNH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẢM BẢO GIÁ CẢ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KỊP THỜI VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

ĐẠI BIỂU ĐỖ NGỌC THỊNH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẢM BẢO GIÁ CẢ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KỊP THỜI VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
11/11/2022
ĐẠI BIỂU VŨ THỊ LIÊN HƯƠNG - ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ, PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN

ĐẠI BIỂU VŨ THỊ LIÊN HƯƠNG - ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ, PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
09/11/2022
Đại biểu Quốc hội bàn về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước

Đại biểu Quốc hội bàn về quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước

Báo Nhân Dân
31/10/2022
ĐẠI BIỂU ĐẶNG BÍCH NGỌC – ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH

ĐẠI BIỂU ĐẶNG BÍCH NGỌC – ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
31/10/2022
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ LAN - ĐOÀN ĐBQH TP. HÀ NỘI: CẦN QUAN TÂM ĐẦU TƯ, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ LAN - ĐOÀN ĐBQH TP. HÀ NỘI: CẦN QUAN TÂM ĐẦU TƯ, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
28/10/2022
ĐẠI BIỂU NGUYỄN NHƯ SO - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH: KHƠI DẬY SỨC MẠNH NỘI LỰC CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

ĐẠI BIỂU NGUYỄN NHƯ SO - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH: KHƠI DẬY SỨC MẠNH NỘI LỰC CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
28/10/2022
ĐẠI BIỂU NGUYỄN HẢI DŨNG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH NAM ĐỊNH: QUAN TÂM CHỈ ĐẠO SÁT SAO NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ĐIỀU HÀNH TỈ GIÁ, LÃI SUẤT

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HẢI DŨNG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH NAM ĐỊNH: QUAN TÂM CHỈ ĐẠO SÁT SAO NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ĐIỀU HÀNH TỈ GIÁ, LÃI SUẤT

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
28/10/2022
ĐẠI BIỂU HOÀNG QUỐC KHÁNH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU: ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ CHỈ RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CẤP, TỪNG NGÀNH TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

ĐẠI BIỂU HOÀNG QUỐC KHÁNH - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU: ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ CHỈ RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CẤP, TỪNG NGÀNH TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
28/10/2022
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ KIM BÉ - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG: CẦN KỊP THỜI XỬ LÝ, THÁO GỠ CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ HIỆN CÓ

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ KIM BÉ - ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG: CẦN KỊP THỜI XỬ LÝ, THÁO GỠ CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ HIỆN CÓ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
27/10/2022
ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ KIỀU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG: CẦN BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA KẾT LUẬN THANH TRA

ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ KIỀU - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG: CẦN BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA KẾT LUẬN THANH TRA

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
25/10/2022
ĐẠI BIỂU NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN – ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐÚNG LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN – ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH DƯƠNG: TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐÚNG LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
25/10/2022
ĐẠI BIỂU MAI VĂN HẢI - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA PHÁT BIỂU THẢO LUẬN

ĐẠI BIỂU MAI VĂN HẢI - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA PHÁT BIỂU THẢO LUẬN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
25/10/2022
ĐẠI BIỂU TÔ ÁI VANG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH SÓC TRĂNG: VIỆC CÓ MỘT ĐẠO LUẬT ĐIỀU CHỈNH THỐNG NHẤT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ LÀ RẤT CẦN THIẾT

ĐẠI BIỂU TÔ ÁI VANG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH SÓC TRĂNG: VIỆC CÓ MỘT ĐẠO LUẬT ĐIỀU CHỈNH THỐNG NHẤT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ LÀ RẤT CẦN THIẾT

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
22/10/2022
ĐẠI BIỂU MAI VĂN HẢI - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP

ĐẠI BIỂU MAI VĂN HẢI - ĐOÀN ĐBQH TỈNH THANH HÓA PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
22/10/2022
ĐẠI BIỂU LƯU BÁ MẠC - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LẠNG SƠN PHÁT BIỂU TẠI HỘI TRƯỜNG

ĐẠI BIỂU LƯU BÁ MẠC - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LẠNG SƠN PHÁT BIỂU TẠI HỘI TRƯỜNG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
21/10/2022