Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Sẽ xây dựng chương trình giám sát khoa học, gọn nhẹ, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các địa phương

Sẽ xây dựng chương trình giám sát khoa học, gọn nhẹ, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các địa phương

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
20/1/2023
Cao Bằng: Chú trọng đầu tư, củng cố hệ thống y tế dự phòng

Cao Bằng: Chú trọng đầu tư, củng cố hệ thống y tế dự phòng

Đại Biểu Nhân Dân
16/1/2023
ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG GIÁM SÁT VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI UBND TỈNH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG GIÁM SÁT VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI UBND TỈNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
13/1/2023
Hà Tĩnh thực hiện cơ bản tốt các quy định liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh thực hiện cơ bản tốt các quy định liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Đại Biểu Nhân Dân
03/1/2023
ĐBQH TỈNH TIỀN GIANG GIÁM SÁT VỀ Y TẾ TẠI HUYỆN CAI LẬY VÀ TÂN PHƯỚC

ĐBQH TỈNH TIỀN GIANG GIÁM SÁT VỀ Y TẾ TẠI HUYỆN CAI LẬY VÀ TÂN PHƯỚC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
31/12/2022
ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ NGÀNH

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ NGÀNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
30/12/2022
Hà Tĩnh thực hiện cơ bản tốt quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Tĩnh thực hiện cơ bản tốt quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo Hà Tĩnh
29/12/2022
ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
29/12/2022
Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng chống COVID-19

Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng chống COVID-19

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
28/12/2022

Yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch

Yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch
Yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch
Yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch

Yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch

Đại Biểu Nhân Dân
28/12/2022
Cần tháo gỡ những bất cập trong quản lý hoạt động y tế

Cần tháo gỡ những bất cập trong quản lý hoạt động y tế

Báo Nhân Dân
27/12/2022
ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIÁM SÁT VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIÁM SÁT VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
27/12/2022
Đánh giá đầy đủ hơn việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch

Đánh giá đầy đủ hơn việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch

Đại Biểu Nhân Dân
27/12/2022
ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ Y TẾ TẠI HUYỆN TÂY SƠN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ Y TẾ TẠI HUYỆN TÂY SƠN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
26/12/2022
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Đại Biểu Nhân Dân
26/12/2022
ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
23/12/2022
Kiến nghị Quốc hội tháo gỡ khó khăn trong sử dụng nguồn lực phòng chống dịch

Kiến nghị Quốc hội tháo gỡ khó khăn trong sử dụng nguồn lực phòng chống dịch

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
23/12/2022
Vướng mắc trong xử lý tài sản tài trợ phòng, chống dịch

Vướng mắc trong xử lý tài sản tài trợ phòng, chống dịch

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
23/12/2022