Công dân Mỹ không trực tiếp bầu cho Tổng thống của họ. Thay vào đó là một đoàn cử tri gồm những đại cử tri ở 50 bang. Vậy đại cử tri là ai?