Hanoinet - Rau cháo qua ngày, rồi lần lượt từng đứa con học hành thành tài ra trường. Đứa lớn đi làm để nuôi đứa kế tiếp và cứ như thế cho đến đứa con gái út là Hồ Thanh Thủy ra trường.