Không thể xây dựng được danh tiếng cho mình khi lạm dụng hình ảnh người nghèo, những số phận không may mắn...