Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM xét tuyển bổ sung năm 2019 từ 15 điểm

Gốc
Trong đợt xét tuyển bổ sung năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nhận hồ sơ đối với cả hình thức xét theo điểm thi THPT quốc gia 2019 và học bạ THPT.

Sau khi công bố điểm chuẩn đại học năm 2019 đợt 1, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã thông báo về việc nhận xét tuyển bổ sung đối với hình thức kết quả thi THPT quốc gia và học bạ.

Theo đó, đối với hình thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia 2019, trường nhận hồ sơ với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn đã công bố đợt 1.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2019 bằng cả hình thức xét điểm thi THPT quốc gia và học bạ THPT.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 bắt đầu từ ngày 28/8.

Cụ thể, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 như sau:

Đối với hình thức xét học bạ THPT, trường nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 bằng học bạ vào Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM như sau:

Huyền Trần