Vì sao ông Đặng Ngọc Tùng vừa nghỉ, Đại học Tôn Đức Thắng liền bị đòi nộp 30%?

Vì sao ông Đặng Ngọc Tùng vừa nghỉ, Đại học Tôn Đức Thắng liền bị đòi nộp 30%?

Khi ông Đặng Ngọc Tùng vừa nghỉ hưu, những cơ chế tự chủ ông đã tạo dựng để có Trường Đại học Tôn Đức Thắng...

5 liên quan

Ai nhân danh Tổng liên đoàn đòi Trường Đại học Tôn Đức Thắng nộp 30% chênh lệch?

Ai nhân danh Tổng liên đoàn đòi Trường Đại học Tôn Đức Thắng nộp 30% chênh lệch?

Nếu Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện theo chỉ đạo trong Văn bản số 837/TLĐ ngày 3/5/2018, thì tiền sẽ...

5 liên quan

Lập đoàn xác minh tuổi của Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Sau khi xác minh bằng cấp, tổ công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục xác định tuổi của hiệu...

5 liên quan

Phó Tổng LĐLĐVN: Phản ứng của trường Tôn Đức Thắng là không cần thiết

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, phản ứng của trường ĐH Tôn Đức Thắng là không cần thiết, bởi Tổng Liên đoàn Lao động...

5 liên quan

Chưa bao giờ có văn bản đòi tiền Đại học Tôn Đức Thắng

'Chưa bao giờ có văn bản đòi tiền và cũng chưa thu của Đại học Tôn Đức Thắng một đồng nào'

5 liên quan