2 Công ty của Bầu Đức là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE) và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE) thông báo chính thức ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Dai hoi co dong 2016 cua HAG va HNG duoc to chuc vao ngay 15/9 - Anh 1

Theo đó, HNG sẽ tổ chức Đại hội vào 8h00’, và vào buổi chiều ngay sau đó, lúc 14h00’ sẽ là HAG.

Địa điểm tổ chức Đại hội của cả 2 Công ty đều diễn ra tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Lạc Nhạn