Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng

Gốc
Sáng 15-9, Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành CĐCS trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân Viện Thiết kế được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công đoàn các cấp được củng cố, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp, đảm bảo đời sống người lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng - Ảnh 1

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng mục tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; nội dung, hình thức các phong trào thi đua phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, hưởng ứng. Thông qua các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCN”… đã thúc đẩy người lao động thi đua làm việc, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và công tác. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động; nhiều công trình chất lượng tham gia thi tuyển các dự án có quy mô lớn trong và ngoài quân đội. Kết quả sản xuất kinh doanh của Viện năm 2016 có bước phát triển vượt bậc. Doanh thu đạt gần 340 tỷ đồng, ước tính bằng 205% so với doanh thu 2012; thu nhập bình quân đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua Viện liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng cục Chính trị; Bộ Tổng tham mưu tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua.

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của CĐCS nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thảo luận, thống nhất và đề ra những chỉ tiêu cụ thể nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của CĐCS hơn nữa. Từ đó, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có đủ việc làm, thu nhập ổn định; không có gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động nghèo; 100% cán bộ, đoàn viên đủ tiêu chuẩn thi nâng bậc, nâng lương, phong quân hàm đúng thời gian quy định.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Tin nóng

Tin mới