Tại Hà Nội, Công đoàn Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam - Vinagimex (doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam) vừa tổ chức đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2007 - 2009).