Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu)

ND - Sáng 9-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) lần thứ nhất được tổ chức. Dự Đại hội có 120 đại biểu, đại diện gần 30 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn TP Rạch Giá. Đây là đơn vị được tỉnh Kiên Giang chọn tổ chức Đại hội điểm các dân tộc thiểu số của tỉnh.

TP Rạch Giá có 12,4% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là dân tộc Khmer (7,12%), Hoa (5,19%), còn lại là các dân tộc Chăm, Tày, Nùng... Đồng bào các dân tộc trên địa bàn TP Rạch Giá có truyền thống đoàn kết, gắn bó qua các thời kỳ cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở vùng ven TP Rạch Giá đã có công nuôi, chở che các đồng chí cán bộ cách mạng, đóng góp sức người, sức của và chịu nhiều hy sinh, mất mát, góp phần giành thắng lợi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Toàn TP Rạch Giá có 50 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng, trong đó chín gia đình liệt sĩ, 17 thương binh, bệnh binh... Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân xã Phi Thông - xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất thành phố, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nổi bật trong thời gian qua, TP Rạch Giá triển khai nhiều chương trình, dự án, đầu tư hàng tỷ đồng để chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,48% năm 2003 xuống còn 2,46%. Rạch Giá đã đưa xã Phi Thông từ xã nghèo đặc biệt khó khăn ra khỏi Chương trình 135 vào năm 2006. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 với các nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào bằng cách lồng ghép các chương trình dự án, chính sách và huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích đồng bào mạnh dạn đầu tư phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh, phát huy kinh nghiệm, vốn liếng, tay nghề... Chăm lo công tác giáo dục nâng cao trình độ dân trí như: tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách cử tuyển...; khôi phục các loại hình thể thao, văn hóa truyền thống của các dân tộc... Đại hội cũng đề ra các mục tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2015 như: Giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số xuống còn 5%, riêng đồng bào người Hoa không còn hộ nghèo; 100% số hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, dột nát... Đại hội đã biểu dương một số tập thể và cá nhân điển hình làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc và xã hội. Trước đó, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang. * Ngày 9-10, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất, với sự tham gia của 167 đại biểu đại diện cho 16 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Xuyên Mộc đã đoàn kết một lòng phát triển kinh tế - xã hội và ổn định cuộc sống. Đồng bào đã từng bước bỏ được các hủ tục lạc hậu, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng diện tích các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, như ca-cao, cà-phê, điều, lợn, bò... Hầu hết con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện đều được đến trường, nhiều người đã trở thành những cán bộ cốt cán ở xã và huyện. Đại hội đã biểu dương, khen thưởng ba tập thể, 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Xuyên Mộc. Đại hội bầu 50 đại biểu đại diện cho các dân tộc của huyện đi dự đại hội cấp tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158819&sub=130&top=37