Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ X

Gốc
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa X gồm 33 người; Ban Thường vụ gồm 11 người.

Tin nóng

Tin mới