Sáng 17-6, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia Vũ Mão, Tham tán công sứ Cam-pu-chia tại Việt Nam Sam Than đã tới dự. Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá công tác hội nhiệm kỳ I và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II. Đại hội đã bầu 25 đồng chí trong Ban Chấp hành và bầu ông Trịnh Vinh Kha làm Chủ tịch Hội cựu chuyên gia nhiệm kỳ II.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, Chủ tịch Vũ Mão trao bằng khen tặng một số cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.