Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII

Ngày 31/12, tại Hà Nội, trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (Liên hiệp hội Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề 'Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển'.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB KHCNMT của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam - LHHVN) cho biết, Liên hiệp hội Hà Nội là thành viên tích cực, hoạt động có hiệu quả cao của Liên hiệp hội Việt Nam. Đây là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ đông đảo trí thức Việt Nam. Đến nay, Liên hiệp hội Hà Nội đã tập hợp được 17 viện, trung tâm câu lạc bộ khoa học và công nghệ; 18 hội thành viên với hơn 50.000 hội viên, trong đó có nhiều cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành của đất nước, mang trong mình truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng.

Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Liên hiệp hội Hà Nội đã điều hòa, phối hợp hoạt động tốt, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Liên hiệp hội Hà Nội là địa chỉ tin cậy của Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và cả nước trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ; hỗ trợ đưa những tiến bộ khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật vào đời sống; tôn vinh trí thức; tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân; nâng cao trình độ hội viên, phát triển hỗ trợ tài năng trẻ, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức hội; tư vấn, phản biện xã hội; tham gia vào các chính sách đường lối của Thành phố cũng như của cả nước….

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch LHHVN phát biểu tại Đại hội

Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp hội Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Thành phố. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ VII, tại đại hội, ông Lê Xuân Rao, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Nội đã chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Nêu cao vị trí vai trò của Liên hiệp hội Hà Nội, tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy vai trò của trí thức khoa học, công nghệ Hà Nội góp phần “thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, khai thác tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học… Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng thủ đô thành nơi đáng sống. Phát huy vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Nội và các Hội thành viên; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức; tư vấn phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ các chương trình xây dựng thành phố thông minh, thành phố sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động, liên kết để phát triển; đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của thành phố phát động.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch LHHVN thay mặt cho Thường trực LHHVN tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Thành ủy về phát triển khoa học và công nghệ; phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, các báo cáo tham luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban chấp hành và phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Nội trong 5 năm với tnh thần: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển. Đại hội cũng đã nhất trí không xây dựng Điều lệ riêng của Liên hiệp Hội Hà Nội, thực hiện chung Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VIII gồm 64 đồng chí; Ban Thường vụ 20 đồng chí; ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí; TS. Lê Xuân Rao được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Nội, cùng các Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra của Liên hiệp Hội Hà Nội là các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học ưu tú, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động khoa học, quản lý và hoạt động hội, chắc chắn sẽ là một tập thể mạnh, đoàn kết, trí tuệ, có đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Theo PV/ Vusta

Nguồn TT&CS: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-ha-noi-lan-thu-viii-1483525.html